Prawidłowy kolor dymu z komina

01/26/23
30 stycznia 2023 Prawidłowy kolor dymu z komina
Ogrzewanie domu i miejsc pracy wiąże się często z koniecznością pozyskania drewna lub węgla dobrej jakości. Wiele osób nie ma jednak pojęcia o tym, że palenie drewnem, węglem lub innym paliwem może być szkodliwe. Wszystko zależy od jakości materiału opałowego i jego poziomu wilgotności. Wydostający się z komina dym może wyglądać bardzo różnie. Może to być gęsta, cuchnąca zasłona dymna lub zupełnie przezroczyste spaliny, jak z kotła gazowego. Jaki dym powinien wydostawać się z kominów domów? Jakie są rodzaje i kolory dymu?

Jaki powinien być dym z komina?

Bezpieczeństwo domowników zależy w dużej mierze od jakości drewna, jakie jest spalane w piecu. Można to w bardzo prosty sposób zweryfikować, sprawdzając, jaki dym wydostaje się z komina. Biały, przeźroczysty dym, który przypomina parę wodną jest względnie bezpieczny i świadczy o tym, że spalany jest dobrej jakości materiał opałowy. Powstaje on głównie w wyniku spalania suchego drewna. Ciężki, czarny dym świadczyć może z kolei, że palone jest świeże, wilgotne drewno gorszej jakości. Jest on bardzo szkodliwy i niebezpieczny. Ponadto resztki niespalonych materiałów mogą unosić się do górny i doprowadzić do niedrożności przewodów kominowych, czego efektem może być nawet wystąpienie pożaru całego domu.

Rodzaje i kolory dymu z komina

Według kominiarzy dym z komina powinien być czarny, lekki i w pewnym sensie przejrzysty. Taki dym świadczy o tym, że w piecu panują dobre warunki do spalania, czyli wysoka temperatura. Powstaje on również, gdy surowe opały smoły, po uwolnieniu z opału, mają okazję znaleźć się w wysokiej temperaturze umożliwiającej ich zapłon. W praktyce jest tak, że kolor dymu nie musi być w stu procentach wyznacznikiem tego, że ktoś pali śmieciami, na przykład plastikowymi butelkami po napojach. Wpływ na kolor dymu ma wiele czynników, w tym także pewne uwarunkowania, jak wiek pieca, czy stopień zanieczyszczenia komina, a także spalanie złej jakości węgla albo oleju opałowego.

Czarny dym z komina — przyczyna

Czarny dym powstaje najczęściej w wyniku spalania paliw stałych niskiej jakości (mokrego drewna złej jakości). Efekt taki może wywoływać także spalanie śmieci takich jak guma oraz złe użytkowanie urządzenia grzewczego.

Co oznacza żółty kolor dymu z komina?

Żółty kolor dymu z komina może oznaczać kilka rzeczy. Może się on pojawić jako biało-żółty dym w wyniku niedoboru tlenu podczas spalania węgla. Natomiast przyczyną powstawania blado-pomarańczowego przechodzącego w żółty lub żółtego dymu może być spalanie odpadów różnego pochodzenia, na przykład tworzyw sztucznych, puszek, obierek, czy starych ubrań.

Jaki dym z komina jest szkodliwy?

Najgorszym rodzajem dymu, który najbardziej szkodzi środowisku naturalnemu i ludziom jest ten, który pochodzi od spalania śmieci. Poza tym, że może dojść do pożaru, to sam dym jest toksyczny. Spalanie odpadów w domu sprawia, że w piecu nie ma odpowiednio wysokiej temperatury, jaką osiąga się w profesjonalnych spalarniach. Efektem jest niecałkowite spalanie, które powoduje uwalnianie się do powietrza wielu szkodliwych, toksycznych substancji, niebezpiecznych dla zdrowia i przyrody. W takim dymie znajdują się między innymi związki chloru i fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie, dioksyny i furany. Ponadto spalanie nieodpowiedniego opału może doprowadzić do zatrucia się domowników bezwonnym tlenkiem węgla. Z racji tego, że kominy są usytuowane stosunkowo nisko, to dym zalega w pobliżu domów, a wraz z opadami deszczu lub silnymi podmuchami wiatru przemieszcza się on jeszcze niżej.
 

zurück